StoreCorporation investeert in ambitieuze en kansrijke webshops
We doen dat omdat we ervan overtuigd zijn dat unieke webshops uit kunnen groeien tot succesvolle ondernemingen. We weten ook dat individuele financiële uitdagingen soms groot en risicodragend zijn. We geloven dat veel winst te behalen is door zaken samen op te pakken. Winst in efficiëntie, kosten, productiviteit en verkoop.