Privacy Policy

Dit is de website van StoreCorporation BV

  • Ons bezoek adres is: Prinsenhof 22, 7315HZ, Apeldoorn
  • Ons correpondentieadres is: Prinsenhof 22, 7315HZ Apeldoorn
  • Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is: 854270978
  • Ons B.T.W.-nummer is: NL854270978B01

StoreCorporation BV respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt, worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. In dit Privacybeleid wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft. StoreCorporation BV draagt er zorg voor dat volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving de juiste meldingen bij het College Bescherming Persoonsgegevens hebben plaatsgevonden.

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd
De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma's goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld betaalgegevens, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

StoreCorporation BV gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren

StoreCorporation BV verkoopt uw gegevens niet
StoreCorporation BV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, het evalueren van de activiteiten / diensten van StoreCorporation BV, of het optimaliseren van haar internetadvertenties op andere websites. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Inzagerecht en correctie
Het is steeds mogelijk de status van uw persoonsgegevens na te gaan, via E-mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
of per brief (Prinsenhof 22, 7315HZ Apeldoorn, T.a.v. afdeling klantenservice , StoreCorporation BV).
We delen u zo snel mogelijk de gegevens mee waarover wij op dat moment beschikken, na controle van uw identiteit. Indien één of meerdere gegevens foutief, onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons uiteraard om een correctie vragen. Zo kunt u ook met ons contact opnemen op één van de manieren opgesomd onderaan deze pagina, indien u meent dat onze site de reglementering inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet naleeft.

Cookies
Wij willen u in de toekomst nog beter van dienst zijn. Daarom gebruiken wij cookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt geplaatst. De cookiegegevens blijven op uw eigen computer, worden niet voor andere doeleinden gebruikt en zijn afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

Advertenties
De site van StoreCorporation BV kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft StoreCorporation BV geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Aanvraagformulieren
Wanneer u een contact-, informatie- of aanvraagformulier onze websites invult en opstuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, soms samen met kenmerken van uw surfgedrag, door ons bewaard zolang dit naar de aard van de aanvraag nodig of redelijk is.

Contact
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van StoreCorporation BV toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.